سئونیک

تماس

بی صبرانه منتظر ورود شما به این صفحه بودم 🙂

ساعت کاری واسه کسی که عاشق کارش هست معنا نداره. سعی می کنم تو اولین فرصت جواب پیامتون رو بدم.

ایران، تهران، سی متری نیروهوایی، خیابان عبدالعظیمی، کوچه صائب تبریزی
e.hamidinik@gmail.com
55 16 244 0912 و 75 09 108 0935
همکاری پروژه ای